10 lutego 2023

Forum „Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”

Dnia 1 lutego 2023 r. odbyło się forum „Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – działania projakościowe”, zorganizowane przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie planowania, realizacji, efektywnego współdziałania z rodziną dziecka z niepełnosprawnością, oceny skuteczności pomocy oraz obejrzeć specjalistyczny sprzęt, środki dydaktyczne i pomieszczenia do prowadzenia wspomagania w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu.