13 marca 2024

Akcja sportowa Polskiego Związku Piłki Nożnej „Wyzwania Grassroots”

Szanowni Państwo,

„Wyzwania Grassroots” to ogólnopolska inicjatywa realizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej skierowana do uczniów szkół podstawowych. Projekt polega na realizowaniu konkursowych wyzwań, które zaangażują uczniów w aktywność fizyczną i pobudzą ich kreatywność.

Celem konkursu jest promowanie i popularyzacja sportu oraz piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a także kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizacja środowisk szkolnych. W konkursie zostaną wyłonione zwycięskie drużyny złożone z uczniów reprezentujących szkoły podstawowe w trzech kategoriach klas: 2-3, 4-5, 6-7.

Finał akcji zaplanowany jest na czerwiec 2024 r.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej