3 października 2020

Indywidualizacja kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych – 2020

Informacja o wynikach kontroli – Indywidualizacja kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych.