19 marca 2021

Spotkanie z nowo powołanymi doradcami metodycznymi

Wielkopolski Kurator Oświaty podczas kameralnej uroczystości zorganizowanej 17 marca 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wręczył – wraz z panią Dorotą Kinal, dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – powierzenia nowym doradcom metodycznym.

Nauczyciele doradcy w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, kształcenia zawodowego skoncentrują swoje działania na rozwijaniu umiejętności metodycznych nauczycieli, jak również planowaniu, organizowaniu i badaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, uwzględniającego zróżnicowane potrzeby uczniów. Wesprą kadrę pedagogiczną w opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania czy podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nowe zadania realizowane będą w szczególnie trudnych warunkach wynikających z ograniczenia w funkcjonowaniu pracy szkół i placówek oświatowych oraz kształcenia i nauki na odległość.
Wszystkim nowym doradcom życzymy powodzenia!