23 listopada 2021

Konferencja pt.: Jak żyć „wystarczająco dobrze i wspierać zdrowie psychiczne”

Dnia 19 listopada 2021 r. odbyła się Konferencja naukowo – szkoleniowa pt.: Jak żyć „wystarczająco dobrze”  i wspierać zdrowie psychiczne w trudnych czasach – wyzwania i rozwiązania”.

Celem konferencji było przede wszystkim wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności dbania o własne zdrowie psychiczne oraz fizyczne a także nauczenie ich praktycznego budowania zasobów odpornościowych. Wykładowcy zaprezentowali jak najlepiej pracować z emocjami w zawodzie nauczyciela. Przedstawili również wyniki badań nad kształceniem na odległość w czasie pandemii i określili wnioski do dalszej pracy.

Tegoroczna konferencja została zorganizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wspólnie z Dziekanem Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.