listopad 25, 2021

25 listopada 2021

Powołanie Zespołu do spraw kształcenia zawodowego przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty

Zmiany zachodzące od wielu lat w organizacji pracy i funkcjonowania szkół i placówek szkolnictwa branżowego, stały się przyczyną powołania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w dniu 15 października 2021 r. Zespołu do spraw Kształcenia zawodowego przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty. W dniu 26 października 2021 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie nowego gremium. W skład Zespołu wchodzą dyrektorzy […]