23 listopada 2021

Konferencja pt. „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków”

Dnia 18 listopada 2021 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym odbyła się – stacjonarnie oraz poprzez transmisję online – konferencja pt. „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej. Inicjacja współpracy ze szkołami i placówkami województwa wielkopolskiego”.

Celem konferencji było nawiązanie współpracy szkół i placówek województwa wielkopolskiego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej na rzecz wzmacniania kondycji psychicznej uczniów. Przedstawione wyniki badań naukowych oraz rekomendacje dla dyrektorów i nauczycieli stanowią wsparcie w pracy dydaktycznej i wychowawczej na rzecz kondycji psychicznej dzieci i młodzieży.

Uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z ogólnopolskim projektem pn. „Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę”, realizowanym przez Instytut, będącym propozycją działań w prowadzeniu diagnozy wychowawczo-profilaktycznej w szkole, a także dostarczającym materiały do pracy pedagogicznej z młodzieżą.

Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.