23 listopada 2021

Konsultacje „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia”

Ponad 2200 podmiotów z Wielkopolski – szkół, fundacji i stowarzyszeń –  wzięło udział w konferencji konsultacyjnej, podczas której uczestnicy mieli możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” – wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego podczas wideokonferencji reprezentowała wicewojewoda Aneta Niestrawska. Obecny był również organizator konsultacji Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

– Bardzo się cieszę, że z inicjatywy rządu Premiera Mateusza Morawieckiego w całej Polsce odbywają się konsultacje „Strategii na Rzecz Młodego Pokolenia”. Głos ludzi młodych jest zawsze wartością dodaną dla osób pełniących funkcje publiczne. Jestem dumna, że w Wielkopolsce do udziału w konsultacjach zgłosiło się ponad 2200 podmiotów – szkół, fundacji, stowarzyszeń. Tak duże zainteresowanie świadczy o potencjale tkwiącym w młodych Wielkopolanach – mówiła wicewojewoda Aneta Niestrawska podczas konsultacji.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz „Polska w Unii Europejskiej”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Informacje na temat „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/dlamlodych

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki