23 listopada 2021

Otwarcie Regionalnego Punktu Informacyjnego

Dnia 16 listopada 2021 r. odbyła się Konferencja poświęcona otwarciu Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE i wymianom międzynarodowym oraz interdyscyplinarnym projektom eTwinning”.

Organizatorem Konferencji był Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Schloss Trebnitz – Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Wydarzenie skierowane zostało do dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy biorą udział w wymianach międzynarodowych lub chcieliby w nich uczestniczyć.

Celem konferencji było przedstawienie oferty Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE, upowszechnienie wymian międzynarodowych, wskazanie sposobów ich organizacji, a także zachęcenie do udziału w projektach międzynarodowych.