9 listopada 2021

Uroczystości z okazji nadania patrona Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie

Dnia 4 listopada 2021 r. Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga uczestniczył w spotkaniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu i powitaniem gości przez Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat Henryka Zielińskiego oraz Dyrektor Barbarę Ilską.

Następnie przyszedł czas na występy artystyczne związane z patronem szkoły, który był zarówno bohaterem piosenki wykonanej przez uczniowski chór, jak i przedstawienia szkolnego koła teatralnego.

Niecodzienną wizytę zakończyło przemówienie Pana Ministra pełne życzliwych słów dotyczących Szkoły Podstawowej w Mikstacie, po którym na ręce Pani Dyrektor został wręczony dyplom uznania oraz „Laur Niepodległości”.

W spotkaniu wzięli również udział m.in. Minister Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Posłowie na Sejm RP – Pani Katarzyna Sójka i Pan Tomasz Ławniczak, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych.