19 stycznia 2022

Nowe zawody dla przemysłu targowego – konferencja „Monter Expo”

Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek uczestniczyła w konferencji „Monter Expo”. Podczas wydarzenia zapowiedziano wprowadzenie dwóch nowych zawodów na potrzeby przemysłu targowego – monter konstrukcji targowo-wystawienniczych oraz technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego. Kształcenie w tych zawodach będzie możliwe od września br.

Nowe zawody dla przemysłu targowego

– Dziękuję wszystkim, którzy się angażują w nowoczesne kształcenie branżowe i techniczne. Ono musi być elastyczne, ono musi być otwarte na nowe zawody, umiejętności, na zawody i kompetencje przyszłości – mówiła Sekretarz Stanu w MEiN podczas konferencji „Monter Expo”, podkreślając znaczenie współpracy biznesu z edukacją.

Wiceminister Marzena Machałek wskazywała, że współpraca pracodawców ze szkołami jest fundamentem reformy kształcenia zawodowego. Podkreśliła jednocześnie, że uruchomienie nowych zawodów przyniesie wymierne korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla polskiej gospodarki.

Kształcenie w zawodach monter konstrukcji targowo-wystawienniczych oraz technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego będzie możliwe już od września br. w branżowej szkole I stopnia oraz w technikum, a w przyszłości również w branżowej szkole II stopnia. Uzyskane kwalifikacje będą kluczowe dla przyszłych pracowników firm zajmujących się techniczną obsługą targów, konferencji, a także koncertów oraz innych wydarzeń o charakterze artystycznym.

Wprowadzenie nowych zawodów jest efektem zintensyfikowanej współpracy MEiN z przedstawicielami poszczególnych branż, którą zapoczątkowała reforma kształcenia zawodowego z 2019 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu

Źródło: MEiN