17 czerwca 2022

Przyszli nauczyciele z wizytą w Kuratorium Oświaty

W celu wzmacniania kompetencji przyszłych nauczycieli, w dniu 13. maja 2022 odbyła się wizyta studentów z UAM Wydziału Matematyki i Informatyki. Studentów wraz z prodziekan dr Edytą Juskowiak przywitał Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł.

Grupa sudecka  uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez wizytatorów KO, którzy udzielili informacji na temat: organizacji urzędu oraz zadań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,  systemie służby cywilnej,  organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej, kompetencjach WKO jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, kwalifikacjach niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej oraz awansie zawodowym nauczycieli. Szczere i bezpośrednie relacje wizytatorów KO pozwoliły na lepsze poznanie  zasad funkcjonowania kuratorium jako  jednego z elementów polskiego systemu oświaty.