lipiec 2022

29 lipca 2022

Konkurs Narodowego Centrum Kultury „Do Hymnu”

Dnia 25 lipca br. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło piątą edycję konkursu Do Hymnu. W konkursie szkoły rywalizują o atrakcyjne nagrody finansowe. Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych polegający na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. W tym roku obok siedmiu pieśni hymnicznych, tj. Bogurodzicy, Gaude Mater Polonia, Roty, Marsz Polonia, Marsz I Brygady Boże, coś […]

29 lipca 2022

,,Bieg Fair Play’’ w dniach 7-10 września 2022

Dnia 7 września obchodzimy Światowy Dzień Fair Play ustanowiony (w 2020 roku) przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). To inicjatywa, mająca na celu promocję fair play i wartości etycznych w sporcie i w życiu. Polski Komitet Olimpijski i Klub Fair Play PKOl włączają się w obchody Światowego Dnia Fair Play. Z tej okazji zapraszają szkoły […]

29 lipca 2022

Kształcenie na odległość – rekrutacja 2022/2023

Rodzicu, planujesz wyjazd lub przebywasz z rodziną za granicą? Chcesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online) koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Rekrutacja trwa. Szkoły w systemie kształcenia na odległość Uczniowie mogą wybierać jeden z dwóch […]

29 lipca 2022

Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – projekt rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wynika z potrzeby uregulowania szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia zajęć w formie zdalnej w sytuacji, gdy zajęcia nie mogą […]

26 lipca 2022

Patroni roku 2023

Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski to patroni roku 2023 wybrani przez Sejm RP. 20 kwietnia 2023 r. przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego – wybitnego polityka, myśliciela społecznego i publicysty na stałe związanego z chrześcijańską demokracją. W czasach II Rzeczypospolitej był członkiem Naczelnej Rady […]

25 lipca 2022

Konferencja prezentująca wyniki realizacji projektu Szkoła dla Innowatora – 30 sierpnia 2022, Warszawa

Szanowni Państwo, Dnia 30 sierpnia br. odbędzie się  konferencja prezentująca rezultaty i wyniki projektu Szkoła dla innowatora organizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Spotkanie jest bezpłatne, aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy: https://rejestracja.ceo.org.pl/konferencja_30_sierpnia_2022 Liczba miejsc na konferencji  jest ograniczona. Potwierdzenie […]

25 lipca 2022

Wystartował program „Inwestycje w oświacie” – 100 mln zł na inwestycje w szkołach niesamorządowych

Wystartował nowy program Ministra Edukacji i Nauki ukierunkowany na realizację remontów i inwestycji w szkołach niesamorządowych. Wsparcie w formie dotacji celowej mogą otrzymać podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Nabór wniosków w programie wystartował 25 lipca i potrwa do 31 października br. Budżet programu wynosi 100 mln zł! Inwestycje w szkołach niesamorządowych Realizację nowego programu […]

25 lipca 2022

Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży

W dniach 31.05. – 2.06.2022 r. przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wzięli udział w XX Polsko-Niemieckim Forum Wymiany Młodzieży. Celem było pogłębienie wiedzy na temat m.in. wymian międzynarodowych w zakresie szkolnictwa branżowego a także przygotowania do zawodu i organizacji wymian w obliczu nowych wyzwań. Uczestnicy Forum dyskutowali na temat rezyliencji w pracy z młodzieżą oraz brali […]

20 lipca 2022

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski jako obcy, język polski,  język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, geografia, historia i wos, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, kształcenie specjalne, kształcenie zawodowe, […]

15 lipca 2022

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem, który jest dostępny na […]