13 czerwca 2022

Uroczystość wręczenia stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Podczas czwartkowej (9 czerwca 2022 roku) uroczystości w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, uczniowie i absolwenci szkół z całej Wielkopolski otrzymali z rąk Wicewojewody Wielkopolskiego Beaty Maszewskiej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła dyplomy przyznania stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, bądź realizujący indywidualny tok studiów. Przepisy przewidują także przyznanie stypendium za bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Najlepsi uczniowie i absolwenci, przyszła elita naszego państwa, przyjęli serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania, a nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi, podziękowania.

Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.