1 czerwca 2023

Gala finałowa III Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski

Dnia 31 maja 2023 r. w Auli UAM w Poznaniu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”.

W konkursie, w pięciu kategoriach, udział wzięło łącznie ponad 1500 uczestników z Polski oraz polskich szkół za granicą. W tegorocznej edycji wpłynęły prace i zgłoszenia z 14 krajów. Najliczniejszą reprezentację stanowili uczniowie z Polski. Pozostałe zgłoszenia napłynęły z Austrii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Kazachstanu, Litwy, Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Uzbekistanu oraz Włoch.

Po raz pierwszy w konkursie mogli wziąć udział najmłodsi – przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Pokonkursową wystawę ich prac można oglądać do 16 czerwca br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Galę finałową uświetnił występ uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu oraz artystów – członków jury: dr hab. Iwony Hossy (sopran) oraz dr. Damiana Konieczek (bas), którzy wykonali utwory Mistrza Paderewskiego do aranżacji kompozytora i aranżera Sebastiana Stielera.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz wyróżnionym! Dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie i wsparcie swoich uczniów.

Lista nagrodzonych

Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewoda Wielkopolski.

Partnerem III edycji konkursu był Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, któremu serdecznie dziękujemy za rozpropagowanie naszego konkursu wśród uczniów polskich szkół za granicą.

Gala finałowa III Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski