czerwiec 22, 2023

22 czerwca 2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków […]

22 czerwca 2023

Wielkopolski Kurator Oświaty życzy udanych wakacji!

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie, Rok szkolny 2022/2023 dobiega końca, a jakby niedawno się zaczął… Codzienna rutyna wyznaczana szkolnym planem lekcji oraz pozalekcyjnymi aktywnościami: treningami sportowymi, lekcjami językowymi, zajęciami rozwijającymi pasje i zainteresowania powoduje, że czas płynie równym, odmierzanym krótkimi weekendami, szybkim tempem. I tak oto przed nami początek wakacji. Niezależnie gdzie i w […]