24 sierpnia 2023

Spotkanie kierownictwa MEiN z kuratorami oświaty

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski spotkali się z kuratorami oświaty. Głównym tematem rozmów były przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

W spotkaniu uczestniczył Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł.

Podczas spotkania dyskutowano na temat nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz zmian w zakresie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Rozmawiano również o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, zmianach w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz zmianach podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przedstawiono również informację dotyczącą nowych legitymacji szkolnych.

Źródło i zdjęcia: MEiN

Spotkanie z kuratorami oświaty
Spotkanie z kuratorami oświaty
Spotkanie z kuratorami oświaty