Luty 1, 2017

1 lutego 2017

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty

Pracą Kuratorium kieruje Wielkopolski Kurator Oświaty przy pomocy wicekuratorów oświaty oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze. W skład Kuratorium wchodzą następujące komórki organizacyjne: Wydział Administracyjno-Finansowy (WAF) obejmujący działaniem województwo. Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół (WNS) obejmujący działaniem województwo; Wydział Rozwoju Edukacji (WRE) obejmujący działaniem województwo; Wydział Nadzoru Pedagogicznego (WNP) obejmujący działaniem powiaty: gnieźnieński, […]