Lipiec 2020

31 lipca 2020

Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty i matury 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła 31 lipca br. wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br. W briefingu wzięli udział: Marzena Machałek sekretarz stanu w MEN, Maciej Kopeć podsekretarz stanu w MEN oraz Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Więcej informacji na temat wyników egzaminu ósmoklasisty i matury 2020 r. na stronach internetowych: egzamin ósmoklasisty – […]

16 lipca 2020

Uwierzytelnianie i poświadczanie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Wielkopolski Kurator Oświaty uwierzytelnia/poświadcza klauzulą apostille przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty urzędowe (świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, indeksy, inne dokumenty dotyczące kształcenia), wydawane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny (podstawa prawna: § 28 ust. 1 pkt […]

15 lipca 2020

Podziękowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice Przedstawiciele Samorządów Terytorialnych województwa wielkopolskiego   Z dniem 15 lipca 2020 roku przestaję pełnić funkcję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, z tego względu pragnę Państwu serdecznie podziękować za wieloletnią współpracę ukierunkowaną na dobro dzieci i młodzieży, podnoszenie jakości edukacji oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli. Począwszy od 2016 roku okres mojej pracy […]

14 lipca 2020

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku – opracowanie WUP

Przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu opracowanie pn. „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku” stanowi jedno ze źródeł określających kierunki efektywnej polityki rynku pracy w regionie. Opracowany dokument, oraz zawarte w nim wnioski i rekomendacje, powinny wpłynąć na świadomość zachodzących zmian oraz wypracowanie […]

13 lipca 2020

Konferencja „Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II”

Dnia 30 czerwca 2020 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja „Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II” dedykowana nauczycielom wielkopolskich szkół. Zaproszeni prelegenci mówili zarówno o życiu oraz twórczości Karola Wojtyły jak i o wychowaniu do życia w rodzinie i szansie odrodzenia funkcji wychowawczej szkoły. Spotkanie było też okazją do złożenia […]

13 lipca 2020

Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum

Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Szczecińskim realizuje projekt Herbarium Pomeranicum – „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”. W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów, pochodzących ze zbiorów uczelnianych herbariów zostanie zdigitalizowanych i upublicznionych w […]

6 lipca 2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego […]

2 lipca 2020

IX Gala Utalentowanych Młodych Wielkopolan

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty, wzorem lat ubiegłych, zorganizował zupełnie wyjątkową IX Galę Utalentowanych Młodych Wielkopolan. Ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek w związku z panującą pandemią, tegoroczna Gala odbyła się online. Uczestnicy Gali, poprzez śpiew, taniec, występy instrumentalne zaprezentowali swoje umiejętności i talenty artystyczne. […]

2 lipca 2020

Wyniki stopnia drugiego Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” 2020 rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich

Szanowni Uczestnicy, informujemy, że drugi stopień konkursu zakończył się powodzeniem 25 czerwca 2020 r. Gratulujemy wszystkim osiągnięcia wspaniałych wyników w tym, trudnym, niekonwencjonalnym teście. Wasza wiedza i umiejętności, którymi wykazaliście się jest godna pochwały i wyróżnienia. Jesteśmy pewni, że nabyte umiejętności przydadzą się Wam nie raz w dalszym życiu. W załączonym wykazie znajdują się wyniki […]