marzec 2021

29 marca 2021

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek – rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki województwa wielkopolskiego Dotyczy: opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek Wielkopolski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. […]

29 marca 2021

Wyniki Konkursu „Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem”

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie Wojewódzki Konkurs „Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem” dobiegł końca. W zmaganiach wzięły udział 32 szkoły z terenu województwa wielkopolskiego. Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i wyskoki poziom przygotowanych prac konkursowych. Wszystkim uczestnikom – dzieciom z przedszkoli, uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, dziękujemy za udział w konkursie, a […]

26 marca 2021

Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 […]

19 marca 2021

Ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Szanowni Państwo Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367) Kuratorium Oświaty w Poznaniu wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu od dnia 19 marca 2021 r. do odwołania. W trosce o […]

19 marca 2021

Informacja dla dyrektorów szkół

Państwo Dyrektorzy poznańskich szkół i placówek Uprzejmie informuję, że w okresie ostatnich kilku miesięcy przedstawiciele różnych środowisk zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z niepokojącymi informacjami i zapytaniami dotyczącymi przeprowadzania w szkole badań ankietowych, planowania i organizowania dla uczniów zajęć z zakresu wychowania i edukacji seksualnej, na które rodzice nie wyrazili zgody lub nie zostali […]

19 marca 2021

Spotkanie z nowo powołanymi doradcami metodycznymi

Wielkopolski Kurator Oświaty podczas kameralnej uroczystości zorganizowanej 17 marca 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wręczył – wraz z panią Dorotą Kinal, dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – powierzenia nowym doradcom metodycznym. Nauczyciele doradcy w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, kształcenia zawodowego skoncentrują swoje działania na rozwijaniu […]

19 marca 2021

Projekt „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”

Fundacja „Dbam o Mój z@sięg” w Gdańsku rozpoczęła ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, którego celem jest łączenie szkół, dla których ważne jest zachowanie równowagi między światem cyfrowym i rzeczywistym oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami, a także instytucjami. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do projektu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, z […]

15 marca 2021

Konferencja „Lepsza edukacja”

„Lepsza edukacja”, to jedno z ciekawszych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, które odbywa się co roku we Wrześni. Edycja 2021 zorganizowana została online, a jej hasło przewodnie to „Dajmy uczniom i nauczycielom szansę na skuteczną współpracę!”. Doświadczenia ostatnich miesięcy pozwoliły praktycznie wykorzystać posiadaną przez nauczycieli wiedzę i dostępne technologie. Spotkanie było więc polem do dyskusji i […]

15 marca 2021

„Klikam z głową” – jak przeciwdziałać zagrożeniom z internetu

Poradnik dla rodziców i nauczycieli przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie tylko opisuje zagrożenia czekające na użytkowników nowoczesnych technologii, ale również przedstawia sposoby reagowania na te zagrożenia. Materiały zawarte w publikacji są idealnym punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych praktyk. „Wszystkim zależy na tym, by świat wirtualny był miejscem […]