10 grudnia 2018

XIV Konferencja Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Dnia 30 listopada 2018 r. odbyła się XIV Konferencja Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i IV Konferencja Naukowa Pracowni Edukacji Zdrowotnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, pt.: „O różnych drogach doskonalenia zdrowia nauczycieli i pedagogów w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniu osobistym”.

Otwarcia konferencji dokonał prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące, m.in. teorii i praktyki ochrony i promocji zdrowia psychicznego  nauczycieli, zdrowia nauczycieli z perspektywy wybranych modeli pomagania oraz relaksacji jako ważnego czynnika ochrony zdrowia nauczycieli. Ponadto przedstawiono filozofię i zastosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy nauczycieli a także perspektywę psychologii pozytywnej.

Podczas konferencji Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wręczyła szkołom Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie, dzięki którym zostały one włączone do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na zakończenie przedstawiciele ww. szkół omówili temat ochrony i doskonalenia zdrowia nauczycieli w praktyce edukacyjnej. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Załączniki

RELAKSACJA
Data: 2018-12-10, rozmiar: 1 MB