18 lutego 2021

Realizacja „Programu dla szkół”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

 

W okresie epidemii COVID-19 – szkoły i placówki funkcjonują w szczególnych warunkach. Jednak bez względu na stan nadzwyczajny – do priorytetowych zadań szkoły należy kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.

Minister Edukacji i Nauki zwraca uwagę na ważną rolę pedagogów, którzy ze względu na czas nauki i zabawy przy komputerze czy tablecie/telefonie, powinni inspirować uczniów i ich rodziców do stosowania w codziennych czynnościach profilaktyki zdrowia.

Powyższej idei służą także działania realizowane w ramach „Programu dla szkół”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki o wsparcie przebiegu Programu, którego celem jest m.in. promocja wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.

W związku z powyższym przekazujemy „Informację dotycząca prawidłowej realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021”.

 

Wicekurator Oświaty
/-/ Zbigniew Talaga

Załączniki