27 maja 2021

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski unieważnia zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań ze względu na istotne naruszenie prawa

Działając w oparciu o art. 56 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, Wielkopolski Kurator Oświaty zawiadomił Wojewodę Wielkopolskiego o możliwości naruszenia przepisów poprzez wydanie przez Dyrektora Wydziału Oświaty Miasta Poznania Zarządzenia nr 4/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań, z prośbą o dokonanie stosownej analizy.

Wojewoda Wielkopolski, jako organ nadzoru, dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowego zarządzenia, w dniu 26 maja 2021 r, wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym orzekł nieważność zarządzenia ze względu na istotne naruszenie prawa.

Robert Gaweł
Wielkopolski Kurator Oświaty

Załączniki

Rozstrzygnięcie nadzorcze - informacja prasowa
Data: 2021-05-27, rozmiar: 179 KB