30 sierpnia 2017

Spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – Dobra Szkoła. Start!

W związku z organizacją nowego roku szkolnego odbywały się konferencje dla dyrektorów wielkopolskich szkół i placówek w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie. Podczas tych spotkań były prezentowane podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa, priorytety Ministra Edukacji Narodowej, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także realizacja  działań na rzecz nauczycieli i dyrektorów, szczególnie w zakresie doskonalenia celem wdrożenia nowej podstawy programowej (szkolenia w ramach grantów WKO). Omawiane były również działania podejmowane na rzecz uczniów (zasady finansowania i wielkość środków), w tym przede wszystkim programy rządowe – Wyprawka Szkolna, Dotacja podręcznikowa, Bezpieczna +, Dotacja przedszkolna, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,  Rządowy Program Rozwijania Szkolnej  Infrastruktury – Aktywna Tablica, Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego, na cele edukacyjne pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy, dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. „Burza”.

Wicekuratorzy Oświaty zapewnili także, że we wrześniu rozpocznie się kolejny cykl spotkań wspierających działania dyrektorów szkół branżowych.

Ministerstwo przygotowało informator dla rodziców „Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018”, w której zostały ujęte najważniejsze kwestie, będące przydatne rodzicom przed rozpoczęciem zajęć ich dzieci.

Podczas spotkań dyrektorzy mieli też okazję wysłuchać wykładów o „Efektywności nauczania przedmiotów ścisłych” czy „Cyberbullyingu jako formie przemocy elektronicznej”.

W związku z ustawowym zadaniem kuratora oświaty jakim jest prezentacja osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa, na scenie prezentowali się również, m.in.  laureaci VI Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan organizowanej corocznie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Podczas ww. konferencji oraz spotkań z lokalnymi mediami Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk oraz Wicekurator Oświaty dr Zbigniew Talaga zapewnili o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego, dostosowaniu ich do zmienionego ustroju zgodnie z harmonogramem reformy. Podkreślali też kierunki zmian wynikające z reformy – wychowanie jako cel polityki edukacyjnej państwa, wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych, poszerzenie problematyki  edukacji dla bezpieczeństwa (bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe).

Kuratorzy zapewnili także, że pomimo nawałnic, które przeszły nad Polską w dniach 11-13 sierpnia 2017 r. nowy rok szkolny wielkopolscy uczniowie rozpoczną zgodnie z planem, tj. 4.09.2017 r.

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Pilespotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Pile
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Pilespotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Pile
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Pilespotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Pile
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Poznaniuspotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Poznaniu
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Poznaniuspotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Poznaniu
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Poznaniuspotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Poznaniu
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Poznaniuspotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Poznaniu
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Poznaniuspotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Poznaniu
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Leszniespotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Lesznie
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Leszniespotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Lesznie
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Leszniespotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Lesznie
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Kaliszuspotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Kaliszu
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Kaliszu
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Koninie
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Koninie
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Koninie
spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami w Koninie
konferencja prasowakonferencja prasowa
konferencja prasowa – wywiad z Wicekuratorem Oświaty dr Krzysztofem Błaszczykiemkonferencja prasowa – wywiad z Wicekuratorem Oświaty dr Krzysztofem Błaszczykiem
wywiad z Wicekuratorem Oświaty dr Krzysztofem Błaszczykiem w TVP Poznańwywiad z Wicekuratorem Oświaty dr Krzysztofem Błaszczykiem w TVP Poznań

Załączniki