18 czerwca 2024

Konkurs na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu „Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy” rozstrzygnięty!

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele
oraz Uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
województwa wielkopolskiego,

Konkurs na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu pn. „Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy” rozstrzygnięty a nowe logo wybrane.

Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich, kształtowanie pozytywnego wizerunku Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz przybliżenie kompetencji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w środowisku edukacyjnym. Jednakże wspieranie kreatywnego, nieszablonowego myślenia oraz twórczych i oryginalnych pomysłów stanowiło cel nadrzędny konkursu.

Zwycięzcą konkursu jest Technikum Poligraficzno-Administracyjne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu.

Wielkopolski Kurator dr Igor Bykowski wraz z członkami komisji konkursowej spośród 319 nadesłanych prac wybrali projekt Mateusza Walaska, ucznia klasy 2 technikum.

Wszystkim Uczestnikom konkursu dziękujemy za tak liczny udział a zwycięzcy serdecznie gratulujemy!