lipiec 2024

23 lipca 2024

Szkolenia edukacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym na świecie ruchu humanitarnym. Jej misją jest zapobieganie ludzkim cierpieniom, łagodzenie ich skutków i ochrona ludzkiej godności. Wolontariusze angażują się  m. in. w programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, uczą pierwszej pomocy, promują honorowe krwiodawstwo, oraz zapewniają wsparcie i opiekę socjalną najbardziej potrzebującym. Wśród organizowanych szkoleń i […]

22 lipca 2024

Opieka koordynowana NFZ – leczenie chorób przewlekłych

Opieka koordynowana to wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem […]

22 lipca 2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko wizytatora do spraw wspomagania nowych dyrektorów w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko wizytatora do spraw wspomagania nowych dyrektorów w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego. Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2024 r. Zapraszamy do składania ofert. Załączniki Ogłoszenie o naborze Data: 2024-07-22, rozmiar: 65 KB

19 lipca 2024

Wolne miejsca w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo, Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych, Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, przekazuję zaktualizowaną, z uwagi na problemy techniczne informację o wolnych miejscach w publicznych liceach ogólnokształcących, publicznych technikach i publicznych branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Dane zawarte w zestawieniu pochodzą od komisji rekrutacyjnych. Przepraszamy za utrudnienia. Wicekurator Oświaty Izabela Liebert-Jędroszkowiak […]

17 lipca 2024

Konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych pochodzenia romskiego oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych pochodzenia romskiego oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich w zakładce STYPENDIA. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych […]

17 lipca 2024

Ankiety IBE dla rodziców i nauczycieli – projekt „Profil absolwenta”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje zadanie: „Kształtowanie kompetencji – od profilu do praktyki – opracowanie profilu absolwenta z uwzględnieniem założeń/koncepcji koniecznych zmian w kształceniu ogólnym”. Celem projektu jest opracowanie skonsultowanych społecznie profili kompetencyjnych absolwentów. Na podstawie badań naukowych, analiz, raportów i doświadczeń innych krajów zostanie wypracowany profil absolwenta zawierający […]

16 lipca 2024

Dodatkowe 20 milionów zł na program „Podróże z klasą”

Minister Edukacji Barbara Nowacka ogłosiła zwiększenie środków finansowych na I edycję programu „Podróże z klasą” o dodatkowe 20 milionów zł. Ponowne składanie przygotowanych wniosków będzie możliwe od 22 lipca od godz. 12:00. Ogromne zainteresowanie szkół i organów prowadzących programem „Podróże z klasą” skłoniło mnie do zwiększenia puli środków na finansowanie wycieczek szkolnych. Na „Podróże z […]