lipiec 9, 2024

9 lipca 2024

List otwarty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, wyniki egzaminów to istotny aspekt pracy szkoły, ale chcę podkreślić, że jest to jeden z wielu elementów składowych rzutujących na jakość pracy szkoły jako całości. Obok wyników ważne są np.: atmosfera, która może sprzyjać efektywnemu uczeniu się i zdrowemu rozwojowi psychicznemu; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, które może pomóc uczniom radzić sobie z trudnościami, […]