lipiec 4, 2024

4 lipca 2024

Rozpoczęły się prace grup roboczych w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

Zadaniem Zespołu powołanego przez Minister Barbarę Nowacką jest przygotowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. W ramach Zespołu pracuje pięć tematycznych grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami regulacji kształtujących organizację i warunki pracy nauczycieli. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zespół, obecnie przeprowadzana jest pierwsza seria spotkań grup roboczych. Pod koniec czerwca odbyło się […]