lipiec 10, 2024

10 lipca 2024

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego

Minister Edukacji Barbara Nowacka wręczyła powołania do Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego. Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, w tym proponowanych przez Ministra Edukacji. Barbara Nowacka podczas uroczystości podziękowała wszystkim członkom Rady za zaangażowanie i w prace nad zmianą szkolnictwa zawodowego. Polska gospodarka opiera […]

10 lipca 2024

E-materiały do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Wydział Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji (WKCP) Ośrodka Rozwoju Edukacji informuje, iż na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępne są e-materiały do kształcenia zawodowego. W zakładce „Kształcenie zawodowe” można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. ORE zaprasza do aktywnego wykorzystywania e-materiałów na zajęciach. Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – […]

10 lipca 2024

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2024

Już po raz szósty Minister Edukacji ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych, ułożonych alfabetycznie, zawodach. Prognoza na […]

10 lipca 2024

Technik elektromobilności – nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane 27 grudnia 2023 r. Wprowadzenie tego zawodu do klasyfikacji, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, to odpowiedź na potrzeby rynku pracy w branży motoryzacyjnej. Wniosek ministra właściwego do spraw energii wynika z […]

10 lipca 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Data: 2024-07-10, rozmiar: 603 KB

10 lipca 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Data: 2024-07-10, rozmiar: 389 KB

10 lipca 2024

Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

Dnia 5 lipca 2024 r. w Collegium Rubrum została uroczyście zainaugurowana współpraca pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski podpisali Porozumienie o współpracy w celu realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, obejmujących analizowanie i promowanie […]

10 lipca 2024

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2024 r. Maturę zdało 84,1 proc. wszystkich absolwentów. Łącznie do egzaminu w terminie głównym przystąpiło prawie 246 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy. Egzamin maturalny 2024 20. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 2. edycja […]

10 lipca 2024

Inwestycje C 2.1.3 – ruszył nabór na szkolenia dla nauczycieli

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór w ramach inwestycji C 2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy na szkolenia dla nauczycieli szkolnych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać do 14 sierpnia 2024 roku, do godz. 16:59. Szkolenia dla nauczycieli szkolnych Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, którzy […]