10 lipca 2024

Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

Dnia 5 lipca 2024 r. w Collegium Rubrum została uroczyście zainaugurowana współpraca pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski podpisali Porozumienie o współpracy w celu realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, obejmujących analizowanie i promowanie zagadnień prawnych związanych z oświatą.

Sygnatariusze zadeklarowali współpracę w zakresie organizacji wydarzeń, wykładów, seminariów poświęconych zwiększaniu świadomości prawnej, inspirowaniu do tworzenia de lege artis aktów wewnątrzszkolnych, edukacji o prawach uczniowskich, podnoszeniu stanu przestrzegania prawa w szkołach, promowaniu mediacji. Planowane działania dedykowane są dyrektorom, nauczycielom, uczniom wielkopolskich szkół i placówek oświatowych a także pracownikom Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Koordynatorami zadania zostali:

  • pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji do spraw współpracy ze szkołami pan Dawid Szulc,
  • referent prawny Kuratorium Oświaty w Poznaniu pani Maria Janeczko-Janicka.

Zawarcie porozumienia to kolejne działanie mające na celu realizację koncepcji Empatycznego nadzoru pedagogicznego i początek stałej współpracy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.