10 lipca 2024

E-materiały do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Wydział Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji (WKCP) Ośrodka Rozwoju Edukacji
informuje, iż na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępne są e-materiały do kształcenia zawodowego. W zakładce „Kształcenie zawodowe” można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. ORE zaprasza do aktywnego wykorzystywania e-materiałów na zajęciach.

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami. Odpowiedzią na tę potrzebę jest 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego, współtworzonych i upowszechnianych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, które sukcesywnie są udostępniane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Projekt ORE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W załączeniu przekazane zostały podstawowe informacje „Przewodnik po e-materiałach do kształcenia zawodowego”.

Kontakt:

Barbara Wałecka
starszy specjalista
Wydział Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji (WKCP)
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel. 22 345 37 00 w. 439