czerwiec 11, 2024

11 czerwca 2024

Bezpłatne zajęcia z edukacji przyrodniczej

Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do zapisów na bezpłatne zajęcia dla dzieci z edukatorem przyrodniczym. Oferta kierowana jest dla grup zorganizowanych (przedszkoli, szkół, młodzieżowych domów kultury). Zajęcia mogą odbywać się w parkach i skwerach lub siedzibie szkoły/placówki na terenie Poznania. Zapisy drogą elektroniczną na adres e-mail: edukacjazzm@zzmpoznan.pl Więcej informacji znajduje się n stronie internetowej Zarządu Zieleni […]

11 czerwca 2024

Ogólnopolski Konkurs Biograficzny „Moja Rodzina”

Ośrodek Badań Biograficznych w Akademii Zamojskiej organizuje Ogólnopolski Konkurs Biograficzny „Moja Rodzina” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia biografii w wychowaniu młodych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem istoty więzi międzypokoleniowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką rysunkową, malarską, wydzieranką lub wycinanką z […]

11 czerwca 2024

Szkolenie ORE „Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole ponadpodstawowej. Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu online nt. „Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole ponadpodstawowej. Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem”. Adresaci szkolenia nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, specjaliści ds. fizyki, chemii, przyrody/biologii, specjaliści ds. matematyki i informatyki, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych […]