25 czerwca 2024

Wyniki naboru na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty podaje do wiadomości listę osób, którym powierzy stanowiska nauczycieli doradców metodycznych.

Gratulujemy!

Załączniki