5 października 2020

Przykłady dobrych praktyk dotyczące organizacji i zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi w okresie pandemii

Przykłady dobrych praktyk dotyczące organizacji i zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi w okresie pandemii w województwie wielkopolskim