19 października 2020

Rodzice i dzieci – partnerzy w cyfrowym świecie

Dnia 8 października 2020 r. odbyła się konferencja organizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” w ramach Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Służyła ona dyskusji o zagrożeniach w wirtualnym świecie. Była szansą na poznanie mechanizmów służących ochronie dzieci w sieci. Jednym z celów konferencji było też dostarczenie pedagogom wiedzy, umiejętności i narzędzi, które posłużą im we wspieraniu rodziców ich uczniów i wychowanków.

Prelegentami konferencji byli specjaliści z różnych dziedzin: prof. UAM dr ha. Jacek Pyżalski – mediator sądowy, autor licznych publikacji, Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej, prof. dr hab. Józef Bednarek – kierownik Pracowni Metod Multimedialnych w Edukacji Instytutu Pedagogiki, Zakładu Edukacji Medialnej – dr Anna Andrzejewska – inicjatorka i twórca założeń oraz programów międzynarodowych i krajowych projektów badawczych dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz ks. mgr Marcin Marsollek – doktorant na wydziale teologicznym Uniwersytetu Opolskiego na kierunku „Nauki o Rodzinie”, trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.