20 października 2020

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 14 października 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł odznaczył najbardziej zasłużonych wielkopolskich nauczycieli Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal to odznaczenie resortowe nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Podczas uroczystości pan Robert Gaweł wręczył również nauczycielom nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uroczystość odbyła się  w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.