26 czerwca 2024

Komunikat MEN dotyczący stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oraz innych podmiotów organizujących zajęcia dla uczniów,
Organizatorzy krajoznawstwa, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży,

z uwagi na liczne wątpliwości w sprawie stosowania nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniższe wyjaśnienia.

Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace mające na celu opracowanie wzorów z przykładowymi standardami dla różnych rodzajów placówek/działalności (m.in. żłobków, przedszkoli, szkół, hoteli, świetlic).

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie je regularnie udostępniać w specjalnie przygotowanej w tym celu zakładce. Po upublicznieniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości przykładowych standardów ochrony małoletnich również Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikuje je na swojej stronie internetowej.

Szczegóły komunikatu znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki