28 listopada 2023

Do czego AI nie służy. Przewodnik dla nauczycieli

Przedstawiamy kolejny przewodnik dla nauczycieli przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W poprzedniej publikacji zgłębialiśmy obszary sztucznej inteligencji, koncentrując się na narzędziu, które zrewolucjonizowało świat edukacji – ChacieGPT, a teraz zastanawiamy się nad kreatywnością dużych modeli językowych.

Poprzednia publikacja

W poradniku „Chat GPT w szkole. Szanse i zagrożenia” odpowiadaliśmy na pytania dotyczące istoty sztucznej inteligencji i jej zastosowań w edukacji. Omawialiśmy szczegółowo narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję, przedstawiliśmy ChatGPT i analizowaliśmy jego wpływ na proces nauczania. Dodatkowo zwróciliśmy uwagę na kluczowe elementy pracy pedagogicznej z wykorzystaniem bota.

Publikacja ukazała się w lipcu 2023 roku, w czasie, gdy społeczność akademicka i szkolna była poruszona dynamicznymi zmianami spowodowanymi pojawieniem się ChatuGPT.

Celem poradnika była próba odpowiedzi na wpływające do Ministerstwa Edukacji i Nauki pytania dotyczące autentyczności prac, a także przedstawienie opinii naukowych na temat bota.

Wyzwania dla współczesnej szkoły

Od tego czasu wiele się zmieniło w związku z dynamicznym rozwojem zaawansowanych modeli językowych. Dlatego też postanowiliśmy wydać kolejny poradnik „Do czego AI nie służy” skupiający się na modelach językowych. Dokument ten wychodzi naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom edukacyjnym.

W dzisiejszym świecie jedyną stałą wydaje się nieustanna zmiana. Kompetencje, które nabywamy w szkole i życiu dorosłym, dezaktualizują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zjawisko to wynika z gigantycznego przyrostu nowych informacji w krótkim czasie. Stąd też naszym celem jest zrozumienie, które kompetencje stają się kluczowe w kontekście szybko zmieniających się realiów edukacyjnych.

Sztuczna inteligencja a kreatywność

Według modelu 4K kluczowymi umiejętnościami są: kreatywność, komunikacja, krytyczne myślenie i kooperacja. Kreatywność była dotychczas uznawana za kompetencję typowo ludzką, ale jej definicja, w związku z rozwojem badań nad generatywną sztuczną inteligencją, znów staje się przedmiotem debaty, również w kontekście edukacyjnym.

W przewodniku „Do czego AI nie służy” zastanawiamy się nad kreatywnością dużych modeli językowych, analizujemy etyczno-moralne aspekty korzystania z nich oraz prezentujemy wskazówki dla nauczycieli. Ostatni rozdział skupia się na przykładach niepożądanych zachowań użytkowników AI w szkole oraz definiuje zagrożenia związane z wdrażaniem rozwiązań AI w edukacji.

Podsumowanie i ciekawostka

Jako ciekawostkę traktujemy podsumowanie dokumentu, które zleciliśmy do wygenerowania modelowi językowemu zgodnie z przygotowanym przez nas promptem. Szczegóły znajdują się w pierwszym rozdziale poradnika.

Zapraszamy do zgłębiania tej fascynującej tematyki i odkrywania świata sztucznej inteligencji oraz jej roli w procesie uczenia się. Celem poradnika, opracowanego z inicjatywy grupy roboczej AI w Edukacji, jest nie tylko dostarczenie nauczycielom informacji, lecz także wsparcie ich w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesnej edukacji.

Źródło: MEiN