24 lutego 2017

Grzegorz Lorek – profesor oświaty 2015

W 2015 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Grzegorz Lorek – nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie i Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie.

Pan Grzegorz Lorek jest nauczycielem biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie oraz Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie. Wyróżnia się niezwykłą różnorodną aktywnością, a w swych działaniach szeroko wychodzi poza schematy edukacyjne, czym porywa młodzież do działania.

W I edycji konkursu „Głosu Nauczycielskiego” i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu już w ósmym roku pracy zawodowej, zdobył tytuł „Nauczyciela Roku 2002″, który jest traktowany nieformalnie jako jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych nauczycielom w Polsce.

Uczniowie Grzegorza Lorka zdobywają liczne laury w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ogromna pasja, z jaką ten nauczyciel opiekuje się swoimi uczniami sprawiła, że aż 79 spośród nich awansowało do eliminacji okręgowych Olimpiady Biologicznej, a trzy osoby awansowały do jej finału. Wyrazem docenienia jego pracy było przyznanie Leszczyńskiego Lauru Oświaty; wyrazy uznania kierowali także do pana Lorka przez Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty.

Uczniowie Grzegorza Lorka, wraz ze swoim nauczycielem, wygrywali ogólnopolskie konkursy naukowe. W roku 1999 jego uczeń za pracę badawczą „Wpływ różnych czynników na zdolności zapamiętywania” zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Poznaj swój mózg” organizowanym przez Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Grzegorz Lorek angażował się również w przygotowanie z uczniami prac badawczych jednego z najważniejszych konkursów naukowych dla młodych badaczy w krajach UE, jakim jest „Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskich”. W latach 2004 – 2007 opiekował się kilkoma pracami badawczymi, z których wszystkie zostały zakwalifikowane do eliminacji ogólnopolskich, a w roku 2005 jedna praca została zakwalifikowana do finału ogólnopolskiego.

W swoich działaniach Grzegorz Lorek uwrażliwia uczniów na potrzeby innych ludzi, o czym mogą świadczyć jego wychowankowie pracujący jako lekarze w różnych miejscach świata. Razem z młodzieżą, w latach szkolnych 2008 – 2010, współorganizował lokalne akcje o charakterze charytatywnym: „Afryka – dziś i ty możesz pomóc”, „Dzień dziecka w Afryce” i „Leszno dla Afryki”.

Grzegorz Lorek dzieli się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami nie tylko z macierzystych szkół. Przez prawie trzy lata (2011 – 2013) prowadził, na zaproszenie redakcji „Głosu Nauczycielskiego”, ogólnopolski blog edukacyjny, który cieszył się powodzeniem, uchodził za opiniotwórczy i ważny w środowisku nauczycielskim (podczas tego okresu ukazało się na nim 390 wpisów). Pan Lorek wielokrotnie wygłaszał prelekcje dla nauczycieli w szkołach i wyższych uczelniach w Polsce. Dwukrotnie reprezentował nasz kraj, jako jeden z nielicznych nauczycieli w Europie, na Światowym Szczycie Edukacyjnym „World Innovation Summit for Education” w Doha w Katarze (rok 2011 i 2013), a w roku 2011 został zaproszony do wygłoszenia tam, w ramach jednej z sesji tematycznych, wykładu pt. „Light Student’s Fire”.

Grzegorz Lorek chętnie dzieli się również swoim doświadczeniem i wiedzą wynikających z licznych podróży, bowiem prywatnie odwiedził z namiotem i rowerem prawie 50 państw na czterech kontynentach; w latach 1995 – 2014 wygłosił ponad 50 prelekcji podróżniczych lub przyrodniczych.

Grzegorz Lorek współtworzył formułę obowiązującego w tej chwili w Polsce egzaminu maturalnego z biologii. Pod koniec lat 90-tych w ramach prac Poznańskiego Zespołu Regionalnego ds. Egzaminów Programu Nowa Matura, początkowo w latach 1996 – 1998 jako uczestnik warsztatów dla nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Lesznie, później jako autor uwag do powstających arkuszy maturalnych i wreszcie od 1999 roku, już jako lider Wojewódzkiego Zespołu ds. Egzaminów w Lesznie. W sierpniu 2000 roku Grzegorz Lorek został zatrudniony na stanowisku egzaminatora w Wydziale Sprawdzianów i Egzaminów Szkolnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, gdzie pracował (z przerwami) do 2007 roku. Przez wszystkie lata obowiązywania programu tzw. nowej matury (lata 2004 – 2014) pełnił obowiązki weryfikatora prac maturalnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Jest ponadto autorem licznych publikacji z zakresu edukacji, w tym współautorem kilku książek z zadaniami maturalnymi, publikował także artykuły poświęcone roli zawodowej nauczyciela.

Ten aktywny nauczyciel mobilizuje uczniów i innych nauczycieli również w zakresie ich rozwoju fizycznego; tylko w latach 2003 – 2005 zorganizował wspólny udział, łącznie 10 uczniów i nauczycieli z I LO w Lesznie, w czterech biegach maratońskich i w kilkunastu innych biegach w Polsce. Prywatnie ukończył dziesięć biegów maratońskich oraz dwa biegi na 100 km.

W 1996 utworzył Koło Turystyczne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, którym opiekuje się do dzisiaj. Koło to, jako szczególne „szkolne dziecko” pana Lorka, stało się instytucją samą w sobie. W ramach jego działalności zorganizował on ponad 200 różnych przedsięwzięć, w których wzięło udział około 6000 osób. Uczniowie wraz z Grzegorzem Lorkiem odwiedzili 18 państw Europy i Azji. W ramach działalności Koła Turystycznego zorganizował między innymi: 12 zagranicznych obozów naukowych, 81 krótszych wyjazdów krajoznawczych krajowych i zagranicznych, 42 wystawy fotograficzne, 152 pokazy przezroczy, w tym trwający już trzynaście lat cykl pokazów „Portrety Ziemi”, które do tej pory łącznie obejrzało ponad 5000 osób.

Grzegorz Lorek jest nie tylko nauczycielem biologii, ale przywiązuje także ogromną uwagę do języka polskiego i to nie tylko jako narzędzia swojej pracy pedagogicznej. Swoistym przejawem jego działalności literackiej jest fakt wydania dwóch tomików wierszy.

Za ogromne zaangażowanie, charyzmę zawodową porywającą młodych ludzi do pozytywnego działania, za bycie osobą twórczą i pełną inspiracji, za to, że nauczycielem jest, a nie bywa, był wielokrotnie nagradzany: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, nagrodą prezydenta miasta Leszna i niemal corocznie nagrodą dyrektora szkoły.