24 lutego 2017

Krystyna Frąckowiak – profesor oświaty 2014

W 2014 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymała Pani Krystyna Frąckowiak – nauczycielka przedmiotów artystycznych w Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu

Pani Krystyna Frąckowiak, obecnie nauczycielka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, w ciągu 34 lat pracy, w tym 10 lat pracy artystycznej, 30 lat w zawodzie nauczyciela, zgromadziła znaczący dorobek zawodowy. W roku 1985 ukończyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, na Wydziale Wychowania Muzycznego, w Sekcji Nauczycielskiej Tańca. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Oświacie w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie organizowane przez ODN w Poznaniu (2014 r.). W roku 2002 uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Od 1 września 2007 r. pełni funkcję Kierownika Sekcji Przedmiotów Artystycznych w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu oraz pedagoga repertuaru scenicznego. Jednocześnie od 2013 r. jest wykładowcą techniki tańca w balecie akademickim, klasycznym i neoklasycznym na Wydziale Tańca Współczesnego w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Wykładała również teorię tańca ludowego i techniki tańca klasycznego na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki w Akademii Muzycznej w Poznaniu (lata 2006-2013).

Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych – artystycznych zajmuje się różnymi stylami tańca klasycznego i technikami tańca współczesnego: modern, contemporary, jazzowego; interpretacji muzyczno-ruchowych. Uczyła się amerykańskiej techniki Marthy Graham, jednej z najważniejszych technik we wszystkich profesjonalnych szkołach baletowych w świecie. Na tej podstawie stworzyła swój autorski styl tańca oparty na 34-letnim doświadczeniu zawodowym (10 lat w Teatrze Wielkim oraz roczny pobyt w Olsztynie, gdzie była tancerką solową, kierownikiem artystycznym i choreografem w Teatrze Tańca Nowego). Jej pedagogiem tańca współczesnego był Conrad Drzewiecki – prekursor tańca współczesnego w Polsce i twórca Polskiego Teatru Tańca – Balet Poznański.

Przez 10 lat uczestniczyła w Międzynarodowych Konferencjach Tańca Współczesnego i Sztuki Tańca w Bytomiu, organizowanych przez Śląski Teatr Tańca. Od 20 lat prowadzi warsztaty tańca jazzowego na Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego „Dancing Poznań”, organizowanych przez Polski Teatr Tańca. Jest prekursorem tańca jazzowego w Poznańskiej Szkole Baletowej i jako jedna z pierwszych w kraju wprowadziła ten przedmiot w 1985 r.

Odbyła szereg zagranicznych staży i kursów:

  • Stage de Dance w Institut International De Dance Janine Stanlowa – Paryż, 2001,
  • Stage de Dance Classique – Jazz organizowany przez Le Groupe Internationale des 8 – Perpignan (Francja), 2000,
  • Stage w Centre De Danse Classique et Modern – Jazz – Mons (Belgia), 1993,
  • Dance of The World – Gdańsk, 1991, Warszawa, 1996,
  • kurs kwalifikacyjny z repertuaru i techniki Jose Limona, organizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Warszawie przy współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych i Centrum Edukacji Artystycznych (2009),
  • kursy techniki modern M. Graham, P. Taylora, M. Cunningham, W. Forsythe’a (1993
  • -2012),
  • Oświatowa Kadra Kierownicza – podyplomowy kurs kwalifikacyjny (13.02.2013­16.09.2013) – ODN Poznań.

Otrzymała stypendia: Ambasady Amerykańskiej w Polsce (1998), Stypendium Artystyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki (1989).

Współtworzyła projekt obchodów dla wszystkich szkół baletowych w Polsce „CHOPINIANA” z okazji 200-lecia urodzin F. Chopina oraz Jubileuszu 60-lecia Poznańskiej Szkoły Baletowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nawiązała współpracę z wieloma instytucjami w kraju i za granicą, w tym m.in. z: Konserwatorium Muzyki i Tańca w Lyonie, Grupą tańca współczesnego „Tumulus” z Paryża, Miejską Szkołą Tańca w Peronne. We współpracy z Instytutem Polskim w Tel Awiwie zrealizowała wymianę uczniów obu szkół: Ironi Alef i OSB Poznań. Projekt ten był wymianą artystyczno-zawodową oraz zaowocował nawiązaniem przyjaźni między uczniami obu krajów. Zwieńczeniem jego był wspólny występ przed Panią Prezydentową Anną Komorowską w Tel Awiwie.

Przygotowuje uczniów do konkursów i występów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz do ról pierwszoplanowych, tańczonych przez nich w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

W latach 1993-2015 zrealizowała dla uczniów ponad 250 choreografii solowych, duetów i zbiorowych, prezentując je podczas konkursów tańca, koncertów dyplomowych i środowiskowych. W wyniku jej pracy pedagogicznej wielu wybitnych absolwentów OSB kontynuuje kariery artystyczne na scenach krajowych i zagranicznych.

Przygotowuje uczniów OSB do udziału w Konkursach międzynarodowych i krajowych, gdzie zdobywają laury, m.in.: w Konkursie Tańca Współczesnego w Biarritz w 2004 r. oraz w Konkursie Tańca – EUROWIZJA 2013.

Sukcesy przyszły również w krajowych konkursach: w Ogólnopolskim Konkursie Tańca im. W. Wiesiołłowskiego, w Gdańsku; w Ogólnopolskim Konkursie Tańca dla Najmłodszych Tancerzy w Gdańsku, Łodzi. Uczniowie Pani Krystyny Frąckowiak zdobywali też stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Pełni funkcje doradcze i eksperckie w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej oraz postępowaniach w sprawach nieletnich jako konsultant, egzaminator, członek zespołów doradczych i komisji przygotowujących programy artystyczne.

Opracowała własne autorskie lekcje konkursowe z techniki tańca współczesnego cieszące się uznaniem innych nauczycieli w Polsce. Jest ekspertem i współtwórcą nowych podstaw programowych z tańca współczesnego i z zajęć tanecznych.

Posiada uznany dorobek zawodowy; jest laureatką wielu wyróżnień i nagród, w tym odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz nagród indywidualnych I stopnia „za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce” przyznawanych przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w latach 2001, 2005, 2008.

Krystyna Frąckowiak jest pedagogiem z powołania, z pasją i wysokim zaangażowaniem; w pracy pedagogicznej harmonijnie łączy kształcenie z przeżywaniem wartości i działaniem zmieniającym rzeczywistość, optymistycznie patrzy w przyszłość i tym optymizmem zaraża swoich wychowanków – artystów krajowych i zagranicznych scen, baletu i zespołów tanecznych.