7 grudnia 2022

Wolontariat w szkole

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło publikację „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”. Poradnik jest skierowany do kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy oraz ich rodziców. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące organizacji wolontariatu w szkole.

Poradnik został przygotowany z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach szkół, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół wolontariatu. Zostały w nim omówione następujące zagadnienia:

  • formy wolontariatu szkolnego,
  • otoczenie prawne wolontariatu,
  • uczeń jako wolontariusz,
  • prawo w praktyce szkolnej,
  • koordynator wolontariatu,
  • organizacje społeczne działające w szkole jako organizatory wolontariatu,
  • e-wolontariat w szkole,
  • ubezpieczenie wolontariuszy.

W publikacji znajdziemy także wzory dokumentów związanych z organizacją wolontariatu w szkole, m.in.: regulaminy, wzory porozumień, oświadczeń.

Publikacja powstała we współpracy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego oraz Korpusu Solidarności.

Materiał można pobrać ze strony ZPE

Źródło: MEN