listopad 2022

28 listopada 2022

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Adresatami działań Ochotniczych Hufców Pracy są: osoby młodociane, ze środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych, osoby w wieku 18-25 lat, […]

24 listopada 2022

EUROPROF – program doskonalący kompetencje dotyczące znajomości języka hiszpańskiego

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w międzynarodowym programie EUROPROF. Program jest realizowany wspólnie z hiszpańskim partnerem ORE Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz instytutem Cervantesa w Warszawie. Ma na celu doskonalenie kompetencji dotyczącej znajomości języka hiszpańskiego wśród nauczycieli. Rekrutacja odbywa się dwa razy o roku (na poziom podstawowym wyłącznie […]

23 listopada 2022

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu organizowany w ramach kampanii edukacyjnej „Mam Supermoc – Dbam o Zdrowie”

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu pn. OSzToZ organizowany w ramach kampanii edukacyjnej „Mam Supermoc – Dbam o Zdrowie” oraz realizacji projektu Zdrowe Życie. Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu jest konkursem adresowanym do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkolnej do 18 lat. Test został opracowany dla różnych grup wiekowych. Wyniki będą oceniane dla każdego z poziomów […]

22 listopada 2022

„Dostępna szkoła” – materiały z konferencji MEiN

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji „Dostępna szkoła”. Przybliżają one najważniejsze zagadnienia związane z edukacją włączająca, Zintegrowaną Platformą Edukacyjną oraz Zintegrowanym System Kwalifikacji. Konferencja „Dostępna szkoła” odbyła się 16 listopada w formule online. Uczestniczyli w niej eksperci, praktycy oraz osoby realizujące projekty w zakresie edukacji włączającej, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. […]

22 listopada 2022

Materiały edukacyjne Zdrowe dzieciaki to my!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – PIB, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało materiały edukacyjne Zdrowe dzieciaki to my! Celem opracowania materiałów jest pokazanie, jak w prosty i atrakcyjny sposób przeprowadzać z uczniami […]

21 listopada 2022

Test predyspozycji językowych

Wzorem lat ubiegłych Wydział Anglistyki UAM po raz kolejny zaprasza dzieci w wieku od 11 lat i 6 miesięcy do 12 lat i 11 miesięcy (+/- 3 miesiące) do udziału w teście predyspozycji językowych. Udział w teście jest bezpłatny. W roku akademickim 2022/2023 test odbędzie się w sobotę 25 lutego 2023 r. o godz. 10:30 […]

21 listopada 2022

Konferencja „Kompetencje przyszłości i STEAM”

Dnia 18.11.2022 r. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Kompetencje przyszłości i STEAM” w projektach międzynarodowych realizowanych za pomocą platformy eTwinning w szkołach i w ramach Laboratoriów Przyszłości. Celem konferencji było m. in.  przedstawienie oferty Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE, upowszechnienie wymian międzynarodowych, wskazanie sposobów ich organizacji oraz zachęcenie do udziału […]

21 listopada 2022

Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Rok Mikołaja Kopernika Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało […]

16 listopada 2022

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej oraz Parafia Archikatedralna p. w. Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”. Konkurs skierowany jest do uczniów: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia do konkursu – do […]

16 listopada 2022

Konferencja „Dzieci romskie w szkole”

Dnia 7 listopada 2022 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja „Dzieci romskie w szkole” zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Gościem specjalnym była pani dr Małgorzata Milewska, Radca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która omówiła założenia Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz […]