listopad 21, 2022

21 listopada 2022

Test predyspozycji językowych

Wzorem lat ubiegłych Wydział Anglistyki UAM po raz kolejny zaprasza dzieci w wieku od 11 lat i 6 miesięcy do 12 lat i 11 miesięcy (+/- 3 miesiące) do udziału w teście predyspozycji językowych. Udział w teście jest bezpłatny. W roku akademickim 2022/2023 test odbędzie się w sobotę 25 lutego 2023 r. o godz. 10:30 […]

21 listopada 2022

Konferencja „Kompetencje przyszłości i STEAM” w projektach międzynarodowych

Dnia 18.11.2022 r. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Kompetencje przyszłości i STEAM” w projektach międzynarodowych realizowanych za pomocą platformy eTwinning w szkołach i w ramach Laboratoriów Przyszłości. Celem konferencji było m. in.  przedstawienie oferty Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE, upowszechnienie wymian międzynarodowych, wskazanie sposobów ich organizacji oraz zachęcenie do udziału […]

21 listopada 2022

Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Rok Mikołaja Kopernika Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało […]

21 listopada 2022

„Szkoła do hymnu” 2022 – podsumowanie

W tym roku już po raz piąty zaprosiliśmy szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz szkoły polonijne z całego świata do wspólnego śpiewania hymnu narodowego o symbolicznej godzinie 11:11. Cieszymy się, że w obchody Narodowego Święta Niepodległości włączyło się tak wiele społeczności szkolnych, wyrażając w ten sposób swój patriotyzm i przywiązanie do symboli narodowych. Dziękujemy, że […]