listopad 21, 2022

21 listopada 2022

Konferencja „Kompetencje przyszłości i STEAM”

Dnia 18.11.2022 r. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Kompetencje przyszłości i STEAM” w projektach międzynarodowych realizowanych za pomocą platformy eTwinning w szkołach i w ramach Laboratoriów Przyszłości. Celem konferencji było m. in.  przedstawienie oferty Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE, upowszechnienie wymian międzynarodowych, wskazanie sposobów ich organizacji oraz zachęcenie do udziału […]

21 listopada 2022

Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Rok Mikołaja Kopernika Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało […]