październik 2022

31 października 2022

XIII posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Berlinie

W dniach 26 i 27 września 2022 r. w Berlinie miało miejsce XIII posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, którego tematem przewodnim były „Wyzwania migracji w dziedzinie edukacji w Polsce i Niemczech”. W posiedzeniu Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej ze strony polskiej udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratoriów Oświaty, Urzędów Marszałkowskich, Ośrodka Rozwoju […]

31 października 2022

Kreatywna Polska- rozwijanie kreatywności i wrażliwości międzykulturowej uczniów i uczennic

Szanowni Państwo, Uniwersytet Wrocławski oraz Akademia pedagogiki Specjalnej w Warszawie zaprasza nauczycielki i nauczycieli klas drugich szkoły podstawowej oraz dyrektorów szkół  do udziału w projekcie „Kreatywna Polska”. W ramach projektu realizowany będzie program, który  ma na celu rozwijanie kreatywności i wrażliwości międzykulturowej uczniów i uczennic. Nauczyciele po bezpłatnym szkoleniu z zakresu psychopedagogiki twórczości i otrzymaniu […]

28 października 2022

„Odporna szkoła” – cykl webinariów dla nauczycielek i nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół

Szanowni Państwo, Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na cykl comiesięcznych bezpłatnych webinariów dla nauczycielek i nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół.  Cykl nauczycielski obejmuje w każdym roku szkolnym dziesięć webinariów poświęconych wyzwaniom,  z którymi na co dzień mierzą się nauczycielki i nauczyciele. Cykl dyrektorski to jedenaście spotkań, a ich tematyka związana jest z codziennym zarządzaniem szkołą w różnych […]

28 października 2022

Krajowy Plan Odbudowy – Branżowe Centra Umiejętności

Konkurs Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje. Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach Konkursu […]

26 października 2022

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego – konsultacje społeczne

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące techniki, języka łacińskiego oraz nowego przedmiotu biznes i zarządzanie to główne tematy konferencji prasowej Sekretarza Stanu w MEiN Dariusza Piontkowskiego oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyny Orłowskiej. Wśród projektów skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych znalazła się także propozycja uzupełnienia podstawy programowej […]

25 października 2022

Turniej Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII edycji Turnieju Debat Historycznych – największym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym wykorzystującym formę debaty oksfordzkiej. Wszystkie dotychczasowe edycje organizowanego od 2016 r. Turnieju były objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP. Turniej to nie tylko doskonała okazja do pogłębienia wiedzy o najnowszej historii Polski, ale również sposobność ćwiczenia […]

24 października 2022

Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna przydrożnych kapliczek, krzyży i dzwonnic na Orawie

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa wraz z Orawską Biblioteką Publiczną w Jabłonce i Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej zaprasza nauczycieli i uczniów do obejrzenia dokumentacji fotograficznej pt.: ,,Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna przydrożnych kapliczek, krzyży i dzwonnic na Orawie” Prezentowane są 92 kapliczki, krzyże i dzwonnice z 12 miejscowości na Orawie. Dokumentację fotograficzną można obejrzeć bezpłatnie pod […]

20 października 2022

Nabór wniosków na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Do 31 października 2022 roku dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do swoich organów prowadzących o finansowe wsparcie na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada 2022 roku. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata […]