październik 2022

31 października 2022

XIII posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Berlinie

W dniach 26 i 27 września 2022 r. w Berlinie miało miejsce XIII posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, którego tematem przewodnim były „Wyzwania migracji w dziedzinie edukacji w Polsce i Niemczech”. W posiedzeniu Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej ze strony polskiej udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratoriów Oświaty, Urzędów Marszałkowskich, Ośrodka Rozwoju […]

31 października 2022

Kreatywna Polska- rozwijanie kreatywności i wrażliwości międzykulturowej uczniów i uczennic

Szanowni Państwo, Uniwersytet Wrocławski oraz Akademia pedagogiki Specjalnej w Warszawie zaprasza nauczycielki i nauczycieli klas drugich szkoły podstawowej oraz dyrektorów szkół  do udziału w projekcie „Kreatywna Polska”. W ramach projektu realizowany będzie program, który  ma na celu rozwijanie kreatywności i wrażliwości międzykulturowej uczniów i uczennic. Nauczyciele po bezpłatnym szkoleniu z zakresu psychopedagogiki twórczości i otrzymaniu […]

28 października 2022

„Odporna szkoła” – cykl webinariów dla nauczycielek i nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół

Szanowni Państwo, Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na cykl comiesięcznych bezpłatnych webinariów dla nauczycielek i nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół.  Cykl nauczycielski obejmuje w każdym roku szkolnym dziesięć webinariów poświęconych wyzwaniom,  z którymi na co dzień mierzą się nauczycielki i nauczyciele. Cykl dyrektorski to jedenaście spotkań, a ich tematyka związana jest z codziennym zarządzaniem szkołą w różnych […]

26 października 2022

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego – konsultacje społeczne

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące techniki, języka łacińskiego oraz nowego przedmiotu biznes i zarządzanie to główne tematy konferencji prasowej Sekretarza Stanu w MEiN Dariusza Piontkowskiego oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyny Orłowskiej. Wśród projektów skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych znalazła się także propozycja uzupełnienia podstawy programowej […]

17 października 2022

Komunikat w sprawie utworzenia skrzynki mailowej dla realizatorów żywienia zbiorowego w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Kuratorium Oświaty w Poznaniu przekazuje informację Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB w Warszawie dot. utworzenia skrzynki mailowej zywieniezbiorowe_dzieci@pzh.gov.pl, na którą realizatorzy żywienia zbiorowego w szkołach i placówkach mogą kierować zapytania dotyczące interpretacji zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom […]

17 października 2022

Komunikat w sprawie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu przypomina Państwu, że na podstawie obowiązujących od 1 października 2017 r. przepisów – art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020r. poz. 152 i z 2022r. poz. 1700), pracodawca i […]

14 października 2022

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

W gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, medale KEN, nagrody oraz tytuły Profesora Oświaty. W wydarzeniu uczestniczyli także wiceministrowie: Dariusz Piontkowski, Wojciech Murdzek i Włodzimierz Bernacki. Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022 Podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki dziękował nauczycielom za […]

13 października 2022

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Przemysław Czarnek skierował list do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświaty. Podkreślił w nim, jak ważna jest rola nauczycieli w procesie nauczania i wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi. List Ministra Edukacji i Nauki – Dziękuję Państwu za wszelkie podejmowane działania. W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, […]