październik 17, 2022

17 października 2022

Komunikat w sprawie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu przypomina Państwu, że na podstawie obowiązujących od 1 października 2017 r. przepisów – art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020r. poz. 152 i z 2022r. poz. 1700), pracodawca i […]