grudzień 19, 2022

19 grudnia 2022

Laboratorium Wymiany

Laboratorium Wymiany to kongres PNWM, skierowany do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną po obu stronach Odry. Dla nauczycieli i innych osób zaangażowanych w wymianę – organizatorów projektów, pośredników językowych, opiekunów i animatorów – kongres to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzykulturowych. Jego celem jest budowanie trwałych […]