16 grudnia 2022

Konferencja „Mediacje w szkole”

Dnia 13 grudnia 2022 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyła się także pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty konferencja pn. „Mediacje w szkole”.

W trakcie konferencji poruszono tematy dotyczące roli mediacji rówieśniczych w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym, znaczenie mediacji rówieśniczych i szkolnych w pracy pedagoga szkolnego.

Dodatkowo uczestnicy konferencji mogli doświadczyć wystąpienia uczniów – mediatorów rówieśniczych z V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.

W wydarzeniu wzięli udział liczni przedstawiciele szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego.