Październik 23, 2018

23 października 2018

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Wielkopolski Kurator Oświaty przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych odwiedzających serwis internetowy pod adresem ko.poznan.pl (zwany dalej „Serwisem”) czy też pobierający z niego informacje, zwanych dalej „Użytkownikami serwisu internetowego”. Dlatego też, zapewniając transparentność działania przygotowano Politykę prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym ko.poznan.pl. Wielkopolski Kurator Oświaty deklaruje, iż przetwarza informacje, w tym dane […]

23 października 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacje CKE

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 18 do 20 grudnia br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, […]