Marzec 15, 2021

15 marca 2021

Ogłoszenie o konkursie POWER – Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Doskonalenia Nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Bibliotek Pedagogicznych województwa wielkopolskiego Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs pn. Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej, który jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. […]

15 marca 2021

VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego zaprasza do udziału w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych. Prace należy przesłać na adres: Szkoła […]

15 marca 2021

Ogólnopolski konkurs „Szkoła z klimatem”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym #Szkołazklimatem dla miejskich szkół ponadpodstawowych – nagroda główna to 100 tys. zł na realizację młodzieżowego projektu adaptacji do zmian klimatu. Konkurs ma na celu przede wszystkim uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizację do działania w tym kierunku, poprzez zainteresowanie zagadnieniami […]

15 marca 2021

Konferencja „Lepsza edukacja”

„Lepsza edukacja”, to jedno z ciekawszych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, które odbywa się co roku we Wrześni. Edycja 2021 zorganizowana została online, a jej hasło przewodnie to „Dajmy uczniom i nauczycielom szansę na skuteczną współpracę!”. Doświadczenia ostatnich miesięcy pozwoliły praktycznie wykorzystać posiadaną przez nauczycieli wiedzę i dostępne technologie. Spotkanie było więc polem do dyskusji i […]

15 marca 2021

Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Do zadań poradni należy nie tylko diagnozowanie dzieci i młodzieży, efektem którego jest m.in. wydanie opinii lub orzeczenia, ale również udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta – bezpłatna i dobrowolna – polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Poradnie wspierają […]

15 marca 2021

„Klikam z głową” – jak przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z internetu

Poradnik dla rodziców i nauczycieli przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie tylko opisuje zagrożenia czekające na użytkowników nowoczesnych technologii, ale również przedstawia sposoby reagowania na te zagrożenia. Materiały zawarte w publikacji są idealnym punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych praktyk. „Wszystkim zależy na tym, by świat wirtualny był miejscem […]