17 lutego 2021

Spotkanie z przedstawicielami organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wspólnie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty Robertem Gawłem spotkał się w formie wideokonferencji z przedstawicielami samorządów lokalnych prowadzących szkoły ponadpodstawowe w województwie wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyła także Wicewojewoda Aneta Niestrawska oraz kierownictwo Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Współpraca i współdziałanie rządu z jednostkami samorządów terytorialnych jest kluczowe i niezbędne dla osiągnięcia celów, jakimi są podniesienie poziomu edukacji i zapewnienie odpowiednich warunków pracy i nauki, także w okresie ograniczeń epidemiologicznych. Szczególnie ważne jest dla mnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i nauczycieli – wojewoda wielkopolski i wielkopolski kurator oświaty zawsze służą wsparciem i pomocą również w tym zakresie. Sprawnie funkcjonujący system oświaty, który dobrą edukację połączy ze wsparciem procesów wychowawczych jest naszym wspólnym celem – podkreślił na spotkaniu wojewoda Michał Zieliński.

Podczas wideokonferencji omówiony został także temat znaczenia współdziałania w zakresie relacji z jednostkami samorządu terytorialnego, strategii kształtowania sieci szkół ponadpodstawowych w województwie wielkopolskim, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w okresie nauki i pracy zdalnej oraz kształcenia branżowego po zmianach w prawie oświatowym.

Informacja na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Załączniki